АКАДЕМИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020

зА КУРСА

// Нашата мисия

Да Ви помогнем през целия процес от изграждане на план за идея до реализирането й.

 

// Включете се в Академията, ако:

  1. Имате желание да развивате свой бизнес.
  2. Имате икономически познания, но Ви липсва практически опит.
  3. Нямате икономически познания, нито достатъчно време да се впуснете в самообучение или продължителни курсове
  4. Интердисциплинарните концентрирани познания са ценни за Вас

 

// Целта на курса е да Ви предостави есенция от практиката на създаване на работно място за работната сила, било то вашата собствена или наета такава. Както и да Ви научи какви са трудностите, с които се сблъсква всеки начинаещ бизнес, как да преодолеете бюрократичните спънки и да спазвате законовите рамки.

Бизнес модели и стратегии. Основни бизнес умения и комуникации

Бизнес идея.

Поставяне на цели, планиране на дейности и резултати.

SMART подход.

СТЕП анализ на външната среда.

Типове бизнес модели.

Валидиране на хипотези в реална бизнес среда.

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите.

Предприемаческа идея.

Франчайз.

Институционална среда и регулация за малките и средни предприятия

Законова рамка.

Финансово законодателство

Персонал, правни отговорности и задължително застраховане,

Трудово законодателство,

Данъчно законодателство МСП,

ЕС  директиви и регламенти

Бизнес планиране, Бизнес план

Бизнес план-съдържание ,

структура,

етапи.

Работилница – Бизнес процеси , изготвяне карта на процесите бизнес мапинг

на своя бизнес идея.

твоя ментор

ЙОРДАНКА ГЕНДОВА

Експерт с над 25 години опит в областта на финансите и счетоводството. 

 

Участвала е в различни проекти, като един от тях е  за изграждане на финансова система за контрол на материалните и финансови активи на KFC-Варна  в стартирането на изпълнението на закона за Банков Депозитар.

 

С богат опит в управлението на хотелски комплекси.

 

От 20 години ръководи собствена застрахователна агенция и извършва финансово-счетоводни консултации.

 

Афинитетът ѝ към новите идеи, предизвикателствата и контактите с млади мислещи хора я мотивира да ръководи курсове по предприемачество, както и да участва като ментор в настоящето събитие.

информация

Какво ми е нужно?

Носете лаптоп.

Къде, Кога, Какво?

Локация – ул. Братя Шкорпил 4, Варна 9000

Дата и Време – 9 Март (Понеделник) от 10:00

Език – Български

Цена – 560 лв.

Facebook Събитие – https://www.facebook.com/events/306212630350447/

Начин на плащане?

По банков път

IBAN: BG55UNCR70001523393295

Титуляр: Инфинитех ЕООД

*Моля след като заплатите да се обадите на 0892075486 за да потвърдим вашето записване!